Rèm Phòng Tắm

Được làm từ vải trượt nước hoặc PVC chống thấm nước.

Rèm phòng tắm được sử dụng để che chắn các khu vực không cho thấm nước như bồn tắm, vòi sen.

 

 

Rèm phòng tắm M014

Giá 280.000đ

Rèm phòng tắm M013

Giá 450.000đ

Rèm phòng tắm M01

Giá 450.000đ

Rèm phòng tắm M08

Giá 450.000đ

Rèm phòng tắm M02

Giá 450.000đ

Rèm phòng tắm M05

Giá 450.000đ

Rèm phòng tắm M04

Giá 450.000đ

Rèm phòng tắm M03

Giá 450.000đ

Rèm phòng tắm M012

Giá 450.000đ

Rèm phòng tắm M06

Giá 450.000đ

Rèm phòng tắm M011

Giá 280.000đ

Rèm phòng tắm M010

Giá 450.000đ